Gambiya’ya milyar dolarlık proje Albayrak’tan

Geçmiş yıllarda Türk şirketlerinin liman işletimi faaliyetlerin­de ana odak noktası Akdeniz Çanağı olmuştu. İspanya’dan Karadağ’a kadar birçok liman işleten Türk şirketleri, son dönemde dümeni Afrika’nın Sahra Altı bölgesine kırmış, peşpeşe anlaşmalar imzala­mıştı. Albayrak Grubu’nun başlattığı liman işletimine son katılan Yıldırım Holding olmuş, Gana’daki Takoradi Limanı ile kıtaya adım atmış­tı. Afrika’daki liman işletme­ciliğinde ise en önemli Türk oyuncu Albayrak Grubu.

Dünya’dan Kerim Ülker’i haberine göre,Tür­kiye’de Trabzon Limanı ile sektöre giren Albayrak Grubu, hemen ardından Somali’deki Mogadişu Limanını 2014’te 20 yıllığına, sonrasında Batı Afrika’nın dünyaya açılan ka­pısı Gine’deki Conakry Lima­nı’nın işletimini 25 yıllığına devralmış, 500 milyon dolar­lık yenileme ve genişleme ya­tırımını başlatmıştı. Son ola­rak Kongo’daki Pointe-Noire Limanı’nı 25 yıllığına üstle­nen Albayrak Grubu, rotasına şimdi de Gambiya’ya çevirdi. Geçen yıl ihaleye çıkan, arala­rında Fransız, Suudi Arabis­tan ve Fas’ın en büyük liman gruplarının da olduğu şirket­ler arasından çıkarak kaza­nan Albayrak, Gambiya’nın en önemli limanını işletmek için birkaç gün içinde anlaş­ma imzalayacak.

Albayrak’ın listesine dahil olacak proje Banjul Limanı ve Sanyang Derin Deniz Lima­nı. Anlaşma 2 önemli projeyi kapsıyor. Albayrak öncelikle var olan mevcut ülkenin tek ticaret limanı olan Banjul’u modernize edecek, aynı an­da da sıfırdan yapılacak olan Sanyang Limanı’nın temelini atacak. 6 yılda hizmete başla­yacak olan yeni limana kadar Banjul, faaliyetlerine devam edecek. Bunun için de Albay­rak, eski limana 20 milyon euroluk yatırım yapacak. Ar­dından 30 yıl işleteceği San­yang limanı’nı tamamlaya­cak. Sanyang bölgesinde in­şa edilecek yeni limanda asıl hedef, aslında geçmiş yıllarda Senegal’e kaçan gemileri geri çekmek. Zira eski ve yatırım­dan uzak kalan tek limana sa­hip Gambiya, birçok şirketin de geçmiş yıllarda radarından çıkmış durumdaydı.

LİMAN 3 FAZDAN OLUŞACAK

Albayrak’ın hedefiyle San­yang Limanı’nda konteyner­lerin terminal operasyonları, genel kargo, Ro-Ro, kuru dök­me yük, sıvı dökme yük operas­yonlarına sahip olacak. Pro­jeyle Sanyang Limanı’nın in­şasına kadar Banjul Limanı rehabilite edilecek, Sanyang Limanı faaliyete geçtikten sonra Banjul liman alanı gay­rimenkul olarak inşa edilecek. Sanyang Limanı projesi 3 farklı fazda inşa edilecek. İlk faz 5 yıl­lık süreçte 253 milyon euroluk, ikinci faz 2029-2038 arasında 145 milyon euroluk, son faz ise 2039-2053 yılları arasında 207 milyon euroluk yatırımla top­lamda 605 milyon euroya mal olacak. Proje tamamlandığın­da ise yatırım miktarı 850 mil­yon euro ve üstünde olacak. Tahminen bu tutarın 1 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

ESKİ LİMANA YENİ GAYRİ­MENKUL PROJESİ

Banjul Limanı’nın 6 yıl son­ra faaliyetine son vermesi, bölgede yeni bir yaşam alanı­nın da başlaması demek. Bu­rada oluşacak yaklaşık 100 bin metrekarelik alana kurulacak küçük bir kent inşa edilecek. Restoranlardan müzelere ka­dar sosyal yapısı güçlü olacak olan projede detaylar henüz belli değil ancak Gambiya’nın en lüks ve modern projesi ola­cağı aşikar.

Albayrak’ın Gam­biya’daki hedefi biraz da Gi­ne’deki çalışmayı ülkeye ge­tirmek. Zira Gine’de Albayrak Grubu liman işletmeciliğinin yanı sıra temizlik ve katı atık hizmetlerinden toplu taşıma­ya, inşaattan tarıma kadar bir­çok alanda faaliyete gösteri­yor. Albayrak, limanla girdiği Gambiya’ya diğer sektörleri de götürmek istiyor ve yeni bir ekosistem kurmayı ve yerel üretimi destekleyecek alanla­ra yoğunlaşmayı planlıyor.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x